รายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ PDF พิมพ์ อีเมล

รายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ 

 

คลิก >>  << คลิก

 

 

 

วิธีทำ 

 

 1. เลือกเดือนที่ต้องการทำรายงาน

 

 

 

2. พิมพ์ชื่อหน่วยงานที่ต้องการทำรายงาน
 

 

 

 

3. คลิกปุ่ม Search เพื่อแสดงข้อมูล 
 

 

 

 

 

4., 4.1., 4.2  คลิกปุ่ม Print เพื่อพิมพ์รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนออกทางสื่อสิ่งพิมพ์ของท่าน
 

 

 

 

 

 

วิดีโอสอน

 

 

คลิก >>   << คลิก

 

 

 

 

 

Copyright© siteground