บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์
ผู้อำนวยการส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
เหรัญญิก

นายนิยม วิหคเหิร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
กรรมการและเลขานุการ

นางพิศมัย ศรีเมืองตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
mobile : 094-485-9462
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวรุ่งนภา ดีวิจารณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียน
รับผิดชอบจังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, นครนายก, นครสวรรค์, นนทบุรี, นราธิวาส, แม่ฮ่องสอน, ยโสธร, หนองบัวลำภู, อุตรดิตถ์, อำนาจเจริญ
mobile : 085-483-7726
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวอังคณา เทียนพาลี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
รับผิดชอบจังหวัด:ขอนแก่น,ตรัง, นครพนม, เพชรบุรี,ภูเก็ต,มุกดาหาร,ร้อยเอ็ด, สมุทรสาคร, สิงห์บุรี, อ่างทอง
mobile : 081-899-7272
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวไพริน กิจสาสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียน
รับผิดชอบจังหวัด: ชัยภูมิ,นครราชสีมา,น่าน,บึงกาฬ,บุรีรัมย์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบูรณ์, แพร่, สุโขทัย, สุราษฎร์ธานี, หนองคาย
mobile : 089-671-3143
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวสุภาวดี สีชมภู
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียน
รับผิดชอบ: สมาชิกนอกสำนัก, การเงิน, ระยอง
mobile : 089-496-5823
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางศรีสุดา ธีระคำศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียน
รับผิดชอบจังหวัด: ชัยนาท, เชียงใหม่, ตราด, นครศรีธรรมราช, ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พังงา,พิษณุโลก,ยะลา,สุพรรณบุรี,สมุทรสงคราม,สระแก้ว
mobile : 084-070-8361
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาววาริศา สุภาจารี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียน
รับผิดชอบจังหวัด: กาญจนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, เชียงราย,ประจวบคีรีขันธ์,พิจิตร, ลำปาง, สมุทรปราการ, สุรินทร์, อุดรธานี
mobile : 081-900-2478
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นายอานันท์ สุภาจารี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียน
รับผิดชอบจังหวัด: กรุงเทพมหานคร, กาฬสินธุ์, ชุมพร, ตาก, นครปฐม, พัทลุง, ระนอง, เลย, สตูล, อุทัยธานี, อุบลราชธานี
mobile : 081-919-3126
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นายนักสิทธ์ โชติพินทุ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบจังหวัด: กำแพงเพชร, ปทุมธานี, พะเยา, มหาสารคาม, ราชบุรี, ลพบุรี, ลำพูน, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สงขลา, สระบุรี
mobile : 089-106-8296Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Copyright© siteground