อัตราเงินสงเคราะห์ประจำเดือน

เงินสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

 

ประจำเดือน

ธันวาคม 62

เป็นเงิน 175 บาท

ประจำเดือน

พฤศจิกายน 62

เป็นเงิน 155 บาท

ประจำเดือน

ตุลาคม 62

เป็นเงิน 100 บาท

ประจำเดือน

กันยายน 62

เป็นเงิน 120 บาท

ประจำเดือน

สิงหาคม 62

เป็นเงิน 115 บาท

จำนวนสมาชิก และข้อมูลสมาชิก ก.ฌ.
 

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ข่าวงานราชการทั้งหมด
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Copyright© siteground