อัตราเงินสงเคราะห์ประจำเดือน

เงินสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

 

ประจำเดือน

สิงหาคม 62

เป็นเงิน 115 บาท

ประจำเดือน

กรกฎาคม 62

เป็นเงิน 110 บาท

ประจำเดือน

มิถุนายน 62

เป็นเงิน 185 บาท

ประจำเดือน

พฤษภาคม 62

เป็นเงิน 170 บาท

ประจำเดือน

เมษายน 62

เป็นเงิน 110 บาท

จำนวนสมาชิก และข้อมูลสมาชิก ก.ฌ.
 

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ข่าวงานราชการทั้งหมด
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Copyright© siteground