ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้852
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1227
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2810
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5826
mod_vvisit_counterเดือนนี้23610
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา25710
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด1377456

We have: 24 guests online
Your IP: 3.238.116.201
 , 
Today: ก.ค. 24, 2024

ผู้ใช้บริการ

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

PDF พิมพ์ อีเมล

การฌาปนกิจสงเคราะห์

     เป็นภารกิจหลักที่ดำเนินการในขอบข่ายการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับครอบครัวเมื่อมีการตายเกิดขึ้น โดยประชาชนร่วมกันหรือร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในกลุ่ม ซึ่งการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นรากฐานนำไปสู่การสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยมีหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งเสริมการดำเนินงานรวมกลุ่มของประชาชน และหน่วยงานภาครัฐให้สามารถบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545

 

     การฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล ด้วยการให้สมาชิกได้มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการศพ โดยไม่ประสงค์จะหากำไรมาแบ่งปันกัน อันเป็นรากฐานนำไปสู่การสร้างความมั่นคง เข็มแข็งของครอบครัว ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ พ.ศ.2547 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล และจัดให้มีสวัสดิการการฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก โดยนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ดังนี้

คณะกรรมการดำเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์

1. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เป็นประธานกรรมการ

2. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เป็นรองประธานกรรมการ

(รับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง)

 

3. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เป็นกรรมการ

4. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

เป็นกรรมการ

5. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เป็นกรรมการ

6. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เป็นกรรมการ

7. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เป็นกรรมการ

8. ผู้อำนวยการกองคลัง

เป็นกรรมการ

9. ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เป็นกรรมการและนายทะเบียน

10. ผู้อำนวยการส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ

เป็นกรรมการและเหรัญญิก

11. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ

เป็นกรรมการและเลขานุการ

 
 

Copyright© siteground