ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้754
mod_vvisit_counterเมื่อวาน938
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5295
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5967
mod_vvisit_counterเดือนนี้11566
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา26350
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด1339702

We have: 25 guests online
Your IP: 44.221.66.130
 , 
Today: มิ.ย. 14, 2024

ผู้ใช้บริการ

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงาน ก.ฌ.

 

อัตราเงินสงเคราะห์ประจำเดือน

เงินสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

 

ประจำเดือน

มิถุนายน 67

เป็นเงิน 170 บาท

ประจำเดือน

พฤษภาคม 67

เป็นเงิน 180 บาท

ประจำเดือน

เมษายน 67

เป็นเงิน 150  บาท

ประจำเดือน

มีนาคม 67

เป็นเงิน 130 บาท

ประจำเดือน

กุมภาพันธ์ 67

เป็นเงิน 180 บาท

จำนวนสมาชิก และข้อมูลสมาชิก ก.ฌ.
 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

อ่านเพิ่มเติม...
 
รายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ PDF พิมพ์ อีเมล

รายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

 

คลิก >><< คลิก

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล

 

ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔


โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล และจัดให้มีสวัสดิการการฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก.ฌ.

 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 และได้ขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2517 เดิมใช้ชื่อว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและสมาชิกสภาเทศบาล ปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มงานบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การฌาปนกิจสงเคราะห์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพโดยไม่ประสงค์หารายได้เพื่อแบ่งปันกัน

 

คุณสมบัติและอัตราค่าสมัคร

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นจะต้องเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลูกจ้างประจำของกองทุนฯ พนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ลูกจ้างประจำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ผู้สมัครอายุต้องไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร อัตราค่าสมัคร ประกอบด้วย เงินค่าสมัครสมาชิกตามช่วงอายุ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวน 300 บาท และเงินค่าบำรุงซึ่งเรียกเก็บเป็นรายปี จำนวน 30 บาท โดยได้รวมให้ตามรายระเอียดดังนี้

 

ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี รวมคนละ 370 บาท

ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ 30 ปี แต่ไม่ถึง 40 ปี รวมคนละ 390 บาท

ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ 40 ปี แต่ไม่ถึง 50 ปี รวมคนละ 410 บาท

ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่ 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ รวมคนละ 430 บาท  

อ่านเพิ่มเติม...
 
ติดต่อเรา PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)
ส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2241 8036
โทรสาร 0 2241 8036
E mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : www.facebook.com/cremation.dla

อ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Copyright© siteground